Batch #138 Citra Pale Ale - LBL

INFORMACJE O IMPREZIE

Arrangement forbeholdt medlemmer av Lillehammer Bryggerlaug

Ograniczenia

Man må være medlem i Lillehammer Bryggerlaug for å delta på dette. Skulle du få tilgang til promokoden uten å være medlem og dermed får gjennomført handelen, har du ikke krav på refundering av beløpet.